Patrocinen amb els Amics i Amigues de la Banqueta de Mollerussa al Salt de Duran,
les següents entitats i empreses: